آقای صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

ویزه

پاسپورت

تذکرهء آنلاین

خدمات تذکره

وثیقهء حصر وراثت

اجازه نامهء سفر

تایید جواز رانندگی

وکالت خط

مجرد خط

سند تولدی

وثیقهء زوجیت

عدم مسؤولیت جرمی

پیګیری چاپ پاسپورت

خدمات پستي

ساير خدمات قونسلي

اخذ وقت ملاقات

تیرمین

آذر 27, 1399

اعلامیه در پیوند به رهنمود توزیع تذکرۀ غیابی…

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن روند توزیع تذکره های غیابی را طور آنلاین…
آذر 08, 1399

با شرکت انرژی زیمنس تفاهمنامۀ همکاری امضاء گردید

این تفاهمنامۀ همکاری که در حضورداشت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میان وزارت مالیه، ادارۀ…
Go to Top