آقای صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 ساله -220 یورو 10 ساله

تذکرهء آنلاین

€50 یورو

خدمات تذکره

€50 یورو

وثیقهء حصر وراثت

€125 یورو

اجازه نامهء سفر

€10 یورو

تایید جواز رانندگی

€30 یورو

وکالت خط

€125 یورو

مجرد خط

€50 یورو

سند تولدی

€10 یورو

وثیقهء زوجیت

€50 یورو

عدم مسؤولیت جرمی

€10 یورو

پیګیری چاپ پاسپورت

خدمات پستي

ساير خدمات قونسلي

اخذ وقت ملاقات

تیرمین

آذر 27, 1399

اعلامیه در پیوند به رهنمود توزیع تذکرۀ غیابی…

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن روند توزیع تذکره های غیابی را طور آنلاین…
آذر 08, 1399

با شرکت انرژی زیمنس تفاهمنامۀ همکاری امضاء گردید

این تفاهمنامۀ همکاری که در حضورداشت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میان وزارت مالیه، ادارۀ…
Go to Top