آقای صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 ساله -220 یورو 10 ساله

تذکرهء غیابی

€10 یورو

تایید تذکرهء تابعیت

€10 یورو

اجازه نامهء سفر

€10 یورو

تایید جواز رانندگی

€30 یورو

وکالت خط

€125 یورو

وثیقهء حصر وراثت

€125 یورو

مجرد خط

€50 یورو

سند تولدی

€10 یورو

وثیقهء زوجیت

€50 یورو

عدم مسؤولیت جرمی

€10 یورو

اخذ وقت ملاقات

تیرمین

پیګیری چاپ پاسپورت

خدمات پستي

ساير خدمات قونسلي

خرداد 05, 1399

اطلاعیه

جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مونشن- جرمنی، ضمن تبریک و تهنیت حلول پُرمیمنت عید سعیدالفطر به…
Go to Top