پاسپورت

آنعده اتباع افغان که در ایالت های بایرن و بادن ورتمبرگ کشور جرمنی اقامت دارند و تقاضای اخذ پاسپورت افغانی را دارند، می توانند به قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن برای اخذ پاسپورت جدید ماشین خوان مراجعه نمایند.

 • اسناد و شرائط مورد نیاز:
  درخواست دهندۀ پاسپورت جدید به موارد ذیل توجه نماید:
  وقت ملاقات: متقاضی باید قبل از مراجعه به قونسلگری افغانستان مقیم مونشن-آلمان وقت ملاقات را قبلاً طور آنلاین اخذ نموده باشد. قونسلگری به متقاضیانی که وقت ملاقات را پیشاپیش اخذ نه نموده اند، خدمات ارایه کرده نمی تواند.
   حضور در قونسلگری: تمام متقاضیان پاسپورت باید جهت مصاحبه در قونسلگری حضور یافته و اسناد لازم را به این قونسلگری ارايه نمایند.

  متقاضیان باید اسناد ذیل را حین مراجعه به قونسلگری با خود داشته باشند:
  فورم درخواستی:
  متقاضی باید فورم پاسپورت را، که در این صفحه قابل دسترس می باشد، به دست آورده و به دقت تمام به زبانهای انگلیسی و دری/پشتو خانه پُری نماید. متقاضی هنگام درج معلومات در فورم متذکره در تحریر نام و تخلص، تاریخ تولد (روز/ماه/سال) به هجری شمسی و میلادی، قد به سانتی متر، شغل و سایر مشخصات که در صفحۀ نخست پاسپورت به چاپ می رسد، توجه خاص نماید. همچنان آدرس دقیق فعلی در جرمنی نیز درج فورم گردد.
  تذکرۀ تابعیت: متقاضی باید حین مراجعه به قونسلگری تذکرۀ تابعیت خویش را با خود داشته باشد. در صورتی که تذکرۀ متقاضی تایید نشده باشد، کاپی تذکره متقاضی به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس جهت تاییدی ارسال می گردد. قونسلگری زمانی پاسپورت جدید را صادر کرده می تواند که اطمینانیه صحت تذکرۀ متقاضی توسط ریاست عمومی ثبت احوال نفوس رسما مواصلت ورزد.
  قابل یادآوری است که پاسپورت ماشین خوان تنها و تنها به اساس تذکرۀ تائید شدۀ وزارت امور خارجه صادر می گردد. آنعده از متقاضیان که تذکره اخذ ننموده باشند، می توانند بعد از اخذ تذکرۀ غیابی برای اخذ پاسپورت درخواست خویش را ارائه نمایند. تذکره هایی که بعد از سال ۱۳۹۵ در غیاب اشخاص بدون هماهنگی قونسلگری صادر گردیده باشد، ثبت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
  سند اقامت/تثبیت آدرس: متقاضی باید سند اقامت کشور آلمان و سایر اسناد تثبیت آدرس فعلی خویش را به قونسلگری ارایه نماید.
  عکس: متقاضی باید دو قطعه عکس سایز ۴ در ۴.۵ سانتی متر با پس زمینۀ سفید را با خود داشته باشد. عکس ها باید در جریان یک ماه گذشته اخذ گردیده باشد. پاسپورت قبلی: در صورت موجودیت، متقاضی پاسپورت قبلی/کهنه خویش را حین مصاحبه در قونسلگری با خود داشته باشند.
  درخواست پاسپورت برای اطفال: در صورتی که در خواست کنندۀ پاسپورت طفل متولدکشور آلمان باشد، والدین طفل اسناد ذیل را به قونسلگری ارایه نمایند:
  الف). کاپی تذکرۀ تابعیت والدین؛ طرزالعمل تائید تذکره که در فوق ذکر است، در رابطه به تذکرۀ تابعیت والدین نیز قابل تطبیق می باشد.
   ب): سند تولد طفل: کاپی سند تولد متقاضی طفل به قونسلگری ارایه گردد. سند تولد باید حاوی اسم پدر و مادر طفل باشد.
  ج): سند ازدواج والدین: کاپی سند ازدواج والدین طفل به قونسلگری ارایه گردد.
  محصول: قونسلگری برای صدور پاسپورت جدید پنج ساله مبلغ 120 یورو و (5 یورو پول انتقال پاسپورت از مونشن الی مونشن) محصول اخذ می نماید. محصول متذکره توسط کارت بانکی متقاضی به حساب بانکی قونسلگری افغانستان قابل تادیه می باشد. البته قونسلگری به هیچ صورت پول نقد را قبول نمی نماید.
  پاکت خالی پستی ایکسپرس یا راجستر شده: متقاضی مکلف است بعد از حضور و مصاحبه در قونسلگری، یک پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر شده را با سایر اسناد به بخش پذیرش قونسلگری تسلیم نماید. قونسلگری با استفاده از آن پاکت پستی، پاسپورت متقاضی را زمانی که چاپ و صادر گردد، به آدرس مشخص متقاضی در آلمان ارسال خواهد نمود.
  متقاضی مکلف است تا شمارۀ ردیاب (ترکنگ نمبر) پاکت پستی را یادداشت نموده و پست خویش را از طریق ویبسایت شرکت پستی تعقیب نمایند.

  جزیات تماس:
  ایمیل
  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تیلیفون:  004989255523030

آماده درخواست پاسپورت هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه پاسپورت

دریافت فورم

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت

پیگیری پیشرفت پاسپورت

پیگیری پیشرفت