تائید تذکره

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مونیخ صلاحیت تأیید تذکره (شناسنامه ملی افغانستان) را ندارد. این نمایندگی طی مراحل تأیید تذکره هار را با اداره احصائیه ملی (NSIA) تسهیل مینماید.
برای شروع روند تأیید تذکره هایی غیابی از طریق این نمایندگی ، لطفاً دستورالعمل ها و اطلاعات زیر را با دقت بخوانید: تمامی متقاضیان باید دستورالعمل ها و اطلاعات زیر را با دقت بخوانند و بر اساس آن عمل نمایند.
ترمین یا وقت ملاقات : نیازی به قرار ملاقات نیست زیرا خدمات از راه دور قابل ارائه هستند.
• حضور شخص متقاضی: نیازی به مراجعه حضوری به قونسلگری نیست. کلیه اسناد مورد نیاز می تواند از طریق پست به قونسلگری ارسال شود. لطفاً یک پاکت نامه بازگردانی اکسپرس / ثبت شده همراه با اسناد و مدارک لازم را درج کنید.

مدارک مورد نیاز:

 • • الف) درخواست نامه. متقاضی باید نامه درخواستی را خطاب به قونسلگری بنویسد و نیاز به تأیید Tazkira خود (یعنی فقط تأیید ، شناسنامه و غیره) ، اطلاعات شخصی ، آدرس و شماره تماس را تشریح کند.
   ب) کاپی تذکره. متقاضی باید یک کاپی روشن و اضح از Tzkira خود را در بسته پستی درج کند.
   ج) عکس. یک عکس جدید با پس زمینه سفید (اندازه: 4x4.5 سانتی متر).
   د) اثبات آدرس در ایالت بایرن یا بادن ورتنمبرگ ، آلمان. متقاضی باید نسخه ای از جواز رانندگی ، سند تولدی، یا کارت بانکی تهیه کند و آن را در بسته پستی درج کند.
  ه) برای داشتن نام درست ، نام خانوادگی و تاریخ تولد متقاضی ، باید یک (1) کپی رنگی از جواز رانندگی ، (2) سند مسافرتی یا (3) ویزای آلمانی (فقط یک نسخه از یکی از آنها را درج کند). بالا).
   ج) پاکت نامه / ثبت شده. یک پاکت نامه بازگشت / ثبت نام اکسپرس / ثبت شده باید در بسته پستی درج شود. بدون این ، قونسلگری قادر نخواهد بود نامه تأیید صحت تذکره را به شما برگرداند ، پاکت نامه خود به همراه اسناد لازم را برگرداند.
  فیس: قونسلگری 10 یورو برای این سرویس هزینه می کند. این محصول توسط کارتهای اعتباری / بدهی توسط EFTPOS در قونسلگری عمومی قابل پرداخت است.

  تذکره های غیابی:
  اطفال متولد از والدین افغان در آلمان و افرادیکه تا فعلا تذکره اخذ ننموده اند و یا تذکره ایشان مفقود گردیده باشد ، با ارایه درخواستی عنوانی جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مونشن در خواست تذکره نموده میتوانند .

  شرایط :
  1. ارایه در خواست دقیق با امضا و نشان انگشت.
  2. دو قطعه عکس بایومتریک.
  3. ارایه کاپی تذکره اقارب ( پدر ، برادر ، خواهر ، کاکا ، پسر کاکا و دختر کاکا ).
  4. ارایه اصل سند تولدی اطفالی که در آلمان متولد گردیده همراه با تذکره والدین.
  5. کاپی اسناد آلمانی درخواست دهنده ( کارت و یا پاسپورت آلمانی ).
  6. ارایه اسناد اقامت ، تصدیق کار ، کاپی لایسنس دریوری که اقامت شما را در آلمان تصدیق بدارد.
  7. ارایه معلومات و اسناد فردی که در افغانستان طی مراحل تذکره را پیگیری مینماید (نماینده).
  8. خانه پری فورم تذکره بدون قلم خوردگی، و بدون استفاده از رنگ پاک.

  آماده درخواست هستید؟

اخذ نوبت

وقت ملاقات

پیگیری اسناد

پیگیری اسناد

فورم تائید تذکره

دریافت فورمه