وکالت نامه

برای تقاضای وکالت نامه شرایط ذیل قابل تعمیل است.

 • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را طور آنلاین قبل از اینکه به جنرال قونسلگری مراجعه نمایند، اخذ بدارند. متقاضیانی که وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، جنرال قونسلگری نمی تواند به درخواست شان رسیدگی نماید. بناءً مراجعین و متقاضیان محترم می توانند برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمایند

  حضور در جنرال قونسلگری: موکل یا موکلین و دو نفر شاهد باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی وکالتنامه و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند.
  فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی وکالتنامه را با دقت لازم به یکی از زبان های ملی (دری یا پشتو) خانه پُری نموده و در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند.

  اسناد مورد ضرورت و شاهدان:
  لطفا معلومات را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعیین شده در جنرال قونسلگری افغانستان به ترتیب زیر با خود داشته باشید:
  • الف - ترتیب وکالتنامه برای نکاح نامه:
  اول
  - در موقع ترتیب وکالتنامه برای اخذ نکاحنامه یکی از زوجین ( شوهر ویا خانم) که در کشور آلمان زندگی می نمایند، در جنرال قونسلگری افغانستان با اسناد ذیل حضور یابند :
  - یک نامه درخواستی که شامل شهرت زوجین، تاریخ ازدواج و محل ازدواج باشد؛
  - کاپی تذکره و پاسپورت و سند اقامت آلمان متقاضی(موکل)؛
  - دو قطعه عکس متقاضی(موکل) که جدیدا اخذ شده باشد به اندازه ۳ در ۴ سانتی؛
   دوم- دو شاهد مرد ویا چهار خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی تذکره یا پاسپورت افغانی، سند اقامت آلمان دو قطعه عکس که جدیداً اخذ شده باشد، به اندازه ۳ در ۴ سانتی؛
   سوم - کاپی تذکره و یک قطعه عکس وکیل.

  • ب- سایر وکالتنامه ها:
  اول
  - در موقع ترتیب وکالتنامه برای هر هدفی که باشد تمام موکلین همراه با (۱) کاپی تذکره یاپاسپورت ، (۲) کاپی سند اقامت (۳) دو قطعه عکس که جدیداً اخذ شده باشد، در وقت تعیین شده به جنرال قونسلگری افغانستان حاضر شوند.
  دوم - دو تن شاهد همراه با (۱) کاپی تذکره و یا پاسپورت های افغانی خویش، (۲) کاپی سند اقامت آلمان و (۳) دو دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد (به سایز۳ در۴ سانتی) در زمان تعیین شده به جنرال قونسلگری افغانستان حضور داشته باشند.
  سوم - وکیل: موکل یا موکلین کاپی تذکره یا پاسپورت و یک قطعه عکس وکیل خویش را که جدیداً اخذ نموده با خود داشته باشد. حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه درنمایندگی الزامی نبوده، امادر صورت امکان حضور شان باعث می شود تا از مراجعه مجدد به محاکم غرض قبولی وکالت معافیت حاصل نماید.

  ج- وکالت ملکیت: درصورتی که موضوع وکالت جایداد باشد، ارائه اسناد ملکیت و در صورتی که ملکیت موروثی باشد، ارائه وثیقه حصر وراثت ویا ترتیب آن قبل از ترتیب وکالت نامه.

  محصول: مبلغ 125 یورو از طریق کارت بانکی اخذ می شود.
  • در صورتی که موضوع وکالت پیشبرد دعاوی در محاکم باشد، لازمی است تا وکیل دارای جواز وکالت بوده و یا از اقارب درجه اول موکل باشد.
  • لطفا اسناد لازمه کامل را حین مراجعه به جنرال قونسلگری نزد خود داشته باشید. جنرال قونسلگری افغانستان سهولت خدمات چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد.

  جزیات تماس:
  ایمیل
  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تیلیفون: 004989255523030

  آماده درخواست هستید؟

اخذ نوبت

وقت ملاقات

پیگیری اسناد

پیگیری اسناد

فورم وکالت نامه

دریافت فورمه