انتقال میت به افغانستان

در صورت فوت یک شهروند افغان در آلمان که خانواده اش خواهان انتقال میت به افغانستان با شند، قونسلگری جهت ایجاد سهولت در زمینه انتقال میت، مکتوبی عنوانی مقامات مربوطه المان در جریان پروسه انتقال، که شامل کشورهای ترانزیت و میدان های هوایی افغانستان میشود؛ همکاری همه جانبه مینماید .
در صورت درخواست مقامات آلمان ، مکتوب مشابه نیز توسط این قونسلگری برای انتقال متوفی افغان بدون وارث نیز صادر می شود، که در زمینه سهولت در روند انتقال میت مفید واقع میگردد .

  • گرفتن وقت ملاقات نیاز نیست، زیرا خدمات فوق از فاصله دور نیز قابل ارائه است.
  • ادارات المانی و یا فامیل متوفی میتوانند به ایمیل ادرس بخش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید جهت در خواست اجازه نامه انتقال میت ایمیل ارسال بدارند ، در صورتیکه نیاز به همراهی شخص دیگری با میت باشد، مشخصات شخص معیتی نیز بصورت دقیق ذکر گردد.
  • اسناد مورد ضرورت:
  •  کاپی پاسپورت و یا تذکره شخص متوفی.
  • تصدیق وفات شخص صادره ادرات ذیربط المانی.
  • تصدیق نامه وفات. حاوی اطلاعات در مورد (1) مرحوم ، (2) پدر و مادر خود ، فرزندان و همسر سابق ، (3) علت مرگ و وضعیت صحی ، (4) نام ، آدرس و ارتباط معلومات دهنده.
  • ارائه تصدیق اداره صحی مربوطه که نشاندهنده عدم انتقال امراض میت و هرگونه خطرات صحی برای سایرین در افغانستان باشد.
  • محصول: جنرال کنسولگری سند فوق را بصورت رایگان صادر مینماید.
  • به مجردیکه قونسلگری بسته اسناد شما را از طریق پست / ایمیل دریافت نماید، در صورتیکه اسناد ارسالی شما تکمیل باشد، در همان روزکاپی اسکن شده سند فوق را طی مراحل نموده و به آدرس برگشتی متقاضی بصورت عاجل ارسال میدارد.

  آماده درخواست هستید؟

اخذ نوبت

وقت ملاقات

پیگیری اسناد

پیگیری اسناد

دریافت سند فوتی

دریافت فورمه