ملاقات جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن-آلمان با جنرال قونسل ایالات متحده امریکا مقیم مونشن

ملاقات جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن-آلمان با جنرال قونسل ایالات متحده امریکا مقیم مونشن

محترم صفت الله رحیمی، جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن آلمان با خانم میگان گریگونیس جنرال قونسل ایالات متحدۀ امریکا مقیم شهر مونشن آلمان ملاقات داشت و روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان به شمول پروسه صلح بحث و تبادل نظر داشتند. همچنان در این مجلس روی هماهنگی ها بین این دو نمایندگی و برنامه های مشترک صحبت صورت گرفت.

Read 1323 times

Last modified on یکشنبه, 25/08/1399

Go to Top