اعلامیه در پیوند به رهنمود توزیع تذکرۀ غیابی به شكل آنلاين در جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مونشن

اعلامیه در پیوند به رهنمود توزیع تذکرۀ غیابی به شكل آنلاين در جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مونشن

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن روند توزیع تذکره های غیابی را طور آنلاین آغاز نموده است.
با استفاده از این پروسۀ آنلاین اکنون تمام متقاضیان تذکره های غیر حضوری می توانند در روشنی مقررات نافذه با پُر نمودن فورم های آنلاین به اصلاح سن/ اصلاح نام/ درج تخلص/ اخذ تذکره مثنی/ نصب عکس/تجدید عکس و تاییدی تذکره بپردازند و پس از تاییدی ادارۀ ثبت احوال نفوس در کمترین مدت، تذکره خویش را از این جنرال قونسلگري به دست بیاورند.

فورم را از طريق لينك http://econsulate.nsia.gov.af مطابق اين ويديوي رهنمودي خانه پري كرده ميتوانيد.

با احترام
جنرال قونسلگری افغانستان- مونشن

Read 5485 times

Last modified on پنج شنبه, 27/09/1399

Go to Top