زندگی نامه جنرال قونسل

صفت الله رحیمی

جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مونیخ- آلمان

شاغلی صفت الله رحیمی در حال حاضر به حیث جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در شهر مونشن - آلمان ایفای وظیفه می نماید؛ وی قبل از این در سمت معاونیت سفارت و نمایندگی افغانستان در بروکسل پایتخت کشور شاهی بلجیم و مستشار وزیر مختار برای اتحادیۀ اروپا و ناتو اجرای وظیفه نموده و طی مدت بیشتر از یک سال کار در آن کشور، نقش فعالی را در هماهنگی برنامه های کاری با شرکای متذکرۀ حکومت افغانستان بازی نموده است.

آقای رحیمی پیش از ورود به عرصۀ ماموریت های دیپلوماتیک، از سال ۲۰۱۵ تا اواسط ۲۰۱۸ به حیث رئیس عمومی دفتر وزارت مالیه و رئیس دارالانشای شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان مشغول کار بوده که طی این مدت در جنب مدیریت برنامه های کاری این سمت، مسؤولیت پیشبرد و هماهنگی امور پروگرام های انکشافی و گسترش ارتباطات کمیسیون های اقتصادی دوجانبه با ۱۳ کشور منطقه در چارچوب اولویت های کاری این وزارت بر عهده داشتند.

وی همچنین از سال ۲۰۱۴ الی سال ۲۰۱۵ به عنوان مشاور ارشد وزیر معارف در امور برنامه ها از طریق بانک جهانی، از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۴ به حیث سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و ایسیسکو - افغانستان، از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳ به حیث مشاور و همکار اجرائیوی وزارت معارف از طریق بانک جهانی، در سال ۲۰۰۸ به حیث مشاور ملی در ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID)، از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۸ به حیث مسئول مرکز منابع در دفتر ریاست جمهوری از طریق اداره بنیاد آسیا (The Asia Foundation) و همچنان به حیث معاون بخش هماهنگی پروگرام ها در ادارۀ هماهنگی کمک ها برای افغانها (CoAR) ایفای خدمت نموده است.

آقای صفت الله رحیمی تحصیلات عالی خویش را به سطح ماستری در رشتۀ مدیریت برنامه های بزرگ از پوهنتون آکسفورد کشور انگلستان، ماستری دومی خویش را در بخش پالیسی عامه از پوهنتون مطالعات بین المللی و توسعۀ جینوا- کشور سویس و تحصیلات دورۀ لیسانس خویش را در رشتۀ مدیریت تجارت در پوهنتون امریکایی افغانستان به پایان رسانیده است.