زندگی نامه جنرال قونسل

زندگی نامه صفت الله رحیمی

جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مونیخ- آلمان

شاغلی صفت الله رحیمی در حال حاضر به حیث جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در شهر مونیخ - آلمان ایفای وظیفه می نماید؛ وی قبل از این در سمت معاونیت سفارت و نمایندګی افغانستان در بروکسل پایتخت کشور شاهی بلجیم و مستشار وزیر مختار برای اتحادیۀ اروپا و ناتو اجرای وظیفه نموده و طی مدت بیشتر از یک سال کار در آن کشور، نقش فعالی را در هماهنگی برنامه های کاری با شرکای متذکرۀ حکومت افغانستان بازی نموده است.

آقای رحیمی پیش از ورود به عرصۀ ماموریت های دیپلوماتیک، از سال 1393 تا اواسط 1397 به حیث رئیس عمومی دفتر وزارت مالیه و رئیس دارالانشای شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان مشغول کار بوده که طی این مدت در جنب مدیریت برنامه های کاری این سمت، مسؤولیت پیشبرد و هماهنگی امور پروگرام های انکشافی و گسترش ارتباطات کمیسیون های اقتصادی دوجانبه با 13 کشور منطقه در چارچوب اولویت های کاری این وزارت بر عهده داشتند.

وی همچنین از سال 2013 الی سال 2014 به عنوان مشاور ارشد وزیر معارف در امور برنامه ها از طریق بانک جهانی (World Bank)، سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و ایسیسکو - افغانستان، از سال 2010 الی 2013 همکار خاص و مشاور اجرائیوی مقام وزارت معارف، از سال 2009-2010 ، مشاور ملی در ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID)، مسئول مرکز منابع در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و دارالانشاء شورای وزیران از طریق اداره بنیاد آسیا (The Asia Foundation) از سال 2006 الی 2008 به حیث معاون بخش هماهنگی پروگرام ها در ادارۀ هماهنگی کمک ها برای افغانها (CoAR) ایفای خدمت نموده است.

آقای صفت الله رحیمی تحصیلات دورۀ لیسانس خویش را در رشتۀ مدیریت تجارت از پوهنتون امریکایی افغانستان و ماستری خویش را در بخش پالیسی سازی و مذاکرات بین المللی از پوهنتون مطالعات بین المللی و توسعۀ جینوا- کشور سویس به پایان رسانیده و همین اکنون در حال اتمام دوومین ماستری در رشتۀ مدیریت برنامه های بزرگ پوهنتون آکسفورد کشور انگلستان می باشد.

آقای رحیمی طی خدمت چهارده ساله در نهادهای غیر دولتی و ادارات متعدد حکومت افغانستان، علاوه بر تقدیرنامه های درجه 1 و درجه 2، عالیترین مدال دولتی غازی میر مسجدی خان را طی فرمان جداگانۀ مقام عالی ریاست جمهوری، از نزد رئیس جمهور محمد اشرف غنی دریافت نموده است.