ښاغلی صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

ویزه

پاسپورت

د تذکرې خدمات

د حصر وراثت وثیقه

د سفر اجازه لیک

د لایسنس تایید

وکالت خط

د مجردۍ سند

د زیږیدلو سند

د زوجیت وثیقه

د جرمي مسئولیت نه درلودو سند

د پاسپورټ د چاپ تعقیبول

پستي خدمتونه

نورې قونسلي چارې

د ملاقات وخت اخیستل (تیرمین)

قوس 08, 1399

د آلمان د بادن ورتمبرگ ایالت د دولت…

ښاغلی صفت الله رحیمی، په مونشن ښار کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت جنرال قونسل…
قوس 08, 1399

د زیمنس د انرژۍ کمپنۍ سره د همکارۍ…

دغه سند چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر جلالتمآب محمد اشرف غني په حضور…
Go to Top